Tuesday, February 16, 2010

UVODNO SLOVO

1. Šta je chetnixploitation (izgovor: četniksploitejšn)?

Termin chetnixploitation prvi je upotrebio bloger Bobby Peru u komentaru rivjua filma
GRBAVICA by Aleksandar Janjić.

Preciznija definicija sledi:
Chetnixploitation, imenica:

Chetnixploitation je zajednički naziv za (prvenstveno filmska) dela u kojima se, uglavnom naivno i jednostrano, s predumišljajem (dakle, zlonamerno) ili iz lenjosti/gluposti/neznanja, prikazuju ratovi na prostorima bivše Jugoslavije i njihove posledice po običnog čoveka, na način groteskno simplifikovan tako da se za (skoro) sva zla i užase uglavnom okrivljuju Srbi tj. 'četnici' dok se istovremeno relativizuje, ili umanjuje, ili sasvim negira odgovornost za rat i učešće u njegovim užasima kod drugih strana (hrvatske i bosanske).

To su filmovi u kojima se na kvazi-umetnički (a zapravo manje ili više vešto prikriveni pamfletaški) način prolongira i 'potvrđuje' crno-bela slika iz zapadnih medija tokom trajanja sukoba, a i mnogo nakon njegovog završetka, sa unapred dodeljenim i neupitnim rolama koje spadaju u dva precizno razgraničena tabora:

- Srbi ("ćetnici") = agresori, ratni zločinci, silovatelji i manijaci, pljačkaši, oduzimači nedužnih života, teroristi i sadisti bradatih lica i od besa i ludila zakrvavljenih očiju; krvoloci; vukodlaci.

- Srpske ŽRTVE (Bosanci ili Hrvati, eventualno Šiptari) = pasivni, jadni, nenaoružani, nemoćni, goli i bosi, sačinjeni isključivo od žena (silovanih, mučenih...) i dece (siročadi, uplakane, jadne...), bezazleni, tužnih napaćenih lica umivenih suzama; paćenici; ovce.

To su filmovi koji exploatišu nacionalne predrasude i stvorenu medijsku sliku Srba kao dežurnih zločinaca i pokazuju (ili, u lukavijim, indirektnijim primerima, sugerišu) njihovu primarnu (ili čak isključivu) krivicu za sve užase rata.

To su filmovi koji exploatišu spremnost nekih evropskih fondova i festivala da promovišu tu vrstu priča, sa tom vrstom jednostranosti (makar ova bila i prikrivena) i da im povremeno daju čak i neke prestižne nagrade. Uprkos tim nagradama, uglavnom se radi o neumetničkim iskrivljenim pamfletima čiji će zločinački, antiumetnički i antihumani diskurs biti raskrinkan na ovom blogu.

2. Šta Chetnixploitation (blog) jeste?

Svrha ovog bloga je prvenstveno da se grupica piskarala (i poneki filmski kritičar!) malčice zeza na račun određenih filmova (i njihovih autora) za koje mislimo da su zezanja vredni uprkos tome što pokušavaju da se bave ozbiljnom tematikom na (ne)ozbiljan način. I da sve to tutnemo na jedno mesto, naravno.

Osim zabavne, blog ima i edukativnu svrhu, jer želi da skrene pažnju filmofila na jedan antifilmski, zločinački trend medijske viktimizacije jednog naroda (ovde: srpskog) kroz samo naizgled nevine, samo površno gledano 'objektivne', 'tople ljudske priče' (sa dežurnim žrtvama i dežurnim krivcima).

3. Šta Chetnixploitation NIJE?

Svrha ovog bloga nije da se na ozbiljan način bavi analizom rata i bilo čije uloge u njemu.

Chetnixploitation se ni na koji način NE BAVI stvarnim četnicima ni "četnicima", i takođe se ne bavi zločinima koji su se na ovim prostorima izdešavali, već samo načinom na koji su oni prikazivani u domaćim i stranim filmovima. Tako, npr. ako opaučimo Jasmilu Žbanić i njene 'filmove', to ne znači da negiramo ili opravdavamo silovanja žena. Ni muškaraca, for that matter.

Svesni smo da je tema 'pipava' tj. osetljiva, i ne očekujemo uniformno razumevanje za naša nastojanja: ipak, trudićemo se da ovde izbegnemo jednostranost i površnost i vređanje na bilo kojoj osnovi onoliko koliko je to ljudski moguće.

No comments:

Post a Comment